Alioth Fundacja

Tworzymy bezpieczną Polskę jutra.

  • BEZPIECZNA I INNOWACYJNA POLSKA

    Zależy nam na budowaniu odpowiedzialnego polskiego przemysłu zbrojeniowego
  • BARDZIEJ ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO

    Dobrze poinformowane społeczeństwo jest lepiej przygotowane do konfliktów hybrydowych.
  • ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA

    Czy wiesz jakie znaczenie w nowoczesnym konflikcie zbrojnym ma efektywnie skonstruowany łancuch dostaw?

Celem Fundacji Alioth jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz wspieranie procesu budowy kultury strategicznej w Polsce. Działamy również na rzecz popularyzowania myśli strategicznej. Wierzymy, że świadome, dobrze poinformowane społeczeństwo jest lepiej przystosowane do funkcjonowania w warunkach nowoczesnych konfliktów.

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności