O firmie

+
=

ALIOTH COATING & WELDING SOLUTIONS

Połączenie Alioth Coating Solutions oraz Sarweld

Firma ALIOTH COATING & WELDING SOLUTIONS powstała w wyniku fuzji dwóch znanych i dobrze prosperujących firm: Sarweld i Alioth Coating Solutions. Właściciele wymienionych przedsiębiorstw zdecydowali się połączyć siły pod egidą wspólnego przedsięwzięcia, aby wskutek scalenia kompetencji obu firm, towarzyszyć klientom na każdym etapie prac spawalniczych.

Obie firmy, zanim się połączyły, cieszyły się dobrą reputacją. Głównym obszarem działalności firmy Sarweld była sprzedaż i dobór materiałów spawalniczych oraz wdrażanie ich do cyklu produkcyjnego. Głównym obszarem działalności firmy Alioth Coating Solutions było wytwarzanie warstw wierzchnich, powłok ochronnych oraz regeneracyjnych. Na tle konkurencji obie firmy wyróżniało, w okresie działalności poprzedzającym fuzję, oferta najwyższej jakości produktów spawalniczych oraz zespół wykwalifikowanych inżynierów wyspecjalizowany w profesjonalnym doradztwie w zakresie odpowiedniego doboru materiałów.

Dzięki przeprowadzonej niedawno fuzji, w wyniku której powstała firma ALIOTH COATING & WELDING SOLUTIONS, mamy zamiar doprowadzić do perfekcji wymóg integralności świadczonych usług. Naszym głównym celem jest towarzyszenie klientom na każdym etapie prac spawalniczych: począwszy od sprzedaży materiałów, poprzez doradztwo w kwestii odpowiedniego doboru środków do celów, na realizacji określonych usług spawalniczych kończąc.

Mamy nadzieję, że ta synchronizacja wszystkich zadań w ramach jednej infrastruktury organizacyjnej będzie stanowiła udogodnienie dla naszych klientów. Podejmując współpracę z nami, każdy otrzyma niejako kompleksowy pakiet usług, zwykle realizowanych osobno przez odrębne firmy. To przesądza o atrakcyjności usług oferowanych przez firmę ALIOTH COATING & WELDING SOLUTIONS.

Producenci w naszej ofercie:

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności