Badania identyfikacyjne materiałów PMI

  • Kontrola zgodności stosowanych materiałów z dokumentacją projektową.

Badania identyfikacyjne materiałów przeprowadza się w celu kontroli zgodności stosowanych materiałów z dokumentacją projektową. Badania te przeprowadza się poprzez wywołanie i identyfikację promieniowania charakterystycznego atomów. Analiza energetyczna otrzymanego widma pozwala na jakościową i ilościową charakterystykę materiałów zawartych w danym materiale.

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności