Badania magnetyczno-proszkowe MT

  • Metoda pozwalającą na wykrywanie powierzchniowych nieciągłości materiału i stosunkowo dużych, położonych blisko powierzchni wad podpowierzchniowych.
  • Metoda wykorzystuje zjawisko rozproszenia pola magnetycznego.
  • Mogą być stosowane na różnych etapach produkcji i eksploatacji, dla całej powierzchni lub miejscowo.
  • Metoda ta wykazuje większą czułość niż badania penetracyjne.
  • Ten rodzaj badań może być stosowany dla materiałów ferromagnetycznych.

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności