Badania MPM

(Magnetyczna Pamięć Metalu)
  • Rejestracja i analiza rozkładu magnetycznych pól rozproszonych powstających w strefach koncentracji naprężeń.
  • Wykorzystuje naturalne namagnesowanie.
  • Wykrywanie defektów struktury.
  • Strefy koncentracji naprężeń ujawnione zostają w czasie rzeczywistym.
  • Wykrywanie wad połączeń spawanych.

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności