Badania struktury metoda replik

  • Określenie struktury metali i ich stopów.
  • Badania przeprowadzane bezpośrednio na obiekcie.
  • Określenie zmian materiałów pracujących w warunkach pełzania lub przy określaniu poprawności wykonania obróbki cieplnej.
  • Metoda dobierana indywidualnie w zależności od specyfiki badanego obiektu.

Celem badań metalograficznych jest określenie struktury metali i ich stopów. Badania mogą zostać przeprowadzone bezpośrednio na obiekcie. Powierzchnia poddawana analizie jest szlifowana i polerowana w celu uzyskania tzw. zgładu metalograficznego. Na tak przygotowany obszar nakładana jest następnie specjalna folia, która pozwala na wykonanie repliki odwzorowującej obraz struktury materiału. Tego typu badania są często wykorzystywane w celu określenia zmian materiałów pracujących w warunkach pełzania lub przy określaniu poprawności wykonania obróbki cieplnej. 

Metodę dobiera się indywidualnie, w zależności od specyfiki badanego obiektu. Do wykrywania uszkodzeń stosuje się obecnie metody oparte na zjawisku emisji akustycznej oraz ultradźwiękowej, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchniowych fal Lamba w strukturach cienkościennych i płytowych. 

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności