Badania wizualne VT

(Visual Testing)
  • Wykrycie nieciągłości powierzchniowych obiektu, takie jak: pęknięcia, zniekształcenia, zażużlenia, zmiany korozyjne i erozyjne.
  • Badanie elementów trudnodostępnych przy pomocy boroskopu czy wideoskopu.
  • Kontrola jakości wykonanych spoin.

Badania wizualne są podstawową metodą badawczą, która pozwala na wykrywanie nieciągłości powierzchniowych danego obiektu. Za pomocą nieuzbrojonego oka lub przyrządów optycznych o powiększeniach dochodzących do 20× wykrywane są pęknięcia, zniekształcenia, zażużlenia, zmiany korozyjne i erozyjne materiałów. Powierzchnie trudno dostępne bada się za pomocą takich urządzeń jak: boroskopy, fiberoskopy i wideoskopy. Badania wizualne przeprowadza się na różnych etapach produkcji i eksploatacji, podczas kontroli maszyn i urządzeń. Przykładem zastosowania badań wizualnych może być kontrola jakości wykonywanych spoin. 

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności