Ocena stanu technicznego konstrukcji ATCS

(Assesment of Technical Condition Structures)
  • Analiza stanu technicznego konstrukcji.
  • Ocena niezawodności (nośności, użytkowalności i trwałości).
  • Badanie karbów i pęknięć w celu oceny żywotności zmęczeniowej lub odporności na kruche pękanie.
  • Ustalenie wielkości oddziaływań na konstrukcje i możliwości ich kombinacji.

Często zastanawiamy się czy dana konstrukcja: most, wieża czy hala może być jeszcze eksploatowana, czy nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Ocena stanu technicznego konstrukcji (Assesment of Technical Condition Structures), polega na obszernej analizie stanu faktycznego konstrukcji. Do wykonania badań stosuje się szereg badań nieniszczących, niszczących, pomiarów i obliczeń inżynierskich. Dzięki badaniom ATCS możemy wskazać, co dzieję się z konstrukcją, jaki jest obecny stan techniczny oraz wskazać dalszy przebieg prac, potrzebny do prawidłowego monitorowania stanu konstrukcji.

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności