Pomiary twardości

  • Pomiar twardości jest podawany i analizowany na podstawie ultradźwiękowego odbicia fal (metodą UCI- Ultrasonic Contact Impedance).
  • Ocena stopnia degradacji materiałów, poprawności wykonania obróbki cieplnej materiałów lub jakości wykonywanych spoin.

Pomiary twardości są jedną z najczęściej stosowanych metod, które pozwalają na ocenę właściwości mechanicznych materiałów. W odróżnieniu od stacjonarnych twardościomierzy, w których twardość definiowana jest na podstawie optycznego pomiaru odcisków powstających poprzez wnikanie wgłębnika, w przenośnych twardościomierzach wykorzystuje się metodę UCI (Ultrasonic Contact Impedance). Specjalna sonda zakończona diamentowym wgłębnikiem, która jest wyposażona w pręt wibracyjny, jest wciskana w badany materiał. Pomiar twardości jest podawany i analizowany na podstawie ultradźwiękowego odbicia fal. Wykonanie pomiarów twardości może okazać się przydatne do oceny stopnia degradacji materiałów, poprawności wykonania obróbki cieplnej materiałów lub jakości wykonywanych spoin. 

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności