Światłowodowy monitoring infrastruktury krytycznej

Zastosowanie czujników światłowodowych do monitorowania obiektów infrastruktury krytycznej:

 • torowiska,
 • mosty,
 • wiadukty,
 • przejścia podziemne,
 • kładki dla pieszych,
 • transport bliski (np. suwnice),
 • gazociągi, rurociągi,
 • zbiorniki ciśnieniowe,
 • górotwory,
 • elementy kotłów energetycznych, których praca dochodzi do 1000°C.

Cel pomiarów:

 • pomiar odkształcenia elementu zlokalizowanego na niestabilnym gruncie,
 • odbiór konstrukcji przed jej dopuszczeniem do eksploatacji po zakończeniu budowy,
 • ocena nośności konstrukcji już istniejących i eksploatowanych od pewnego czasu, do których istnieją wątpliwości związane z ich stanem technicznym,
 • badania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych,
 • potrzeba zwiększenia nośności konstrukcji,
 • pomiar odkształcenia w temperaturach ekstremalnych (do 1000 °C).

Technologia monitorowania infrastruktury krytycznej

Nasz system do monitorowania obiektów infrastruktury krytycznej oparty jest na innowacyjnej technologii światłowodowej i dwóch systemach pomiarowych:

 1. punktowych czujnikach FBG (Fiber Bragg Grating),
 2. liniowych czujnikach Rayleigha,

które charakteryzują się:

 • iskrobezpieczeństwem,
 • brakiem konieczności kalibracji,
 • długim cyklem życia (do 20 lat),
 • możliwością szeregowego łączenia poszczególnych punktów pomiarowych na jednym światłowodzie,
 • redukcją okablowania w stosunku do czujników tensometrycznych.

W zależności od indywidualnej konstrukcji danego obiektu czujniki bazujące na technologii światłowodowej (FBG i Rayleigh) są montowane bezpośrednio do wybranych elementów konstrukcyjnych i pozwalają na pomiar takich parametrów wytężenia konstrukcji jak: odkształcenie, naprężenie, przemieszczenie oraz temperatura z mikrometryczną dokładnością.

Dodatkowo system może automatycznie powiadamiać odpowiednie służby obiektu w przypadku przekroczenia ustalonych krytycznych wartości progowych.

Ponadto Spółka dysponuje wysokotemperaturowym systemem do pomiaru naprężenia i temperatury o długiej żywotności oparty na światłowodzie jednomodowym (SM), używany w środowiskach do 1000 °C. Przeznaczone do monitorowania odkształceń, naprężenia i temperatury od 1 do 1000 punktów/1 m włókna w trudnych warunkach. Przeznaczony do elektrowni,  obiektów jądrowych, ropy i gazu, lotnictwa, kolei, inżynierii lądowej oraz geotechnicznej, dróg i zaawansowanych pojazdów, kół zębatych, statków morskich i jachtów wyścigowych, turbin i konstrukcji wiatrowych, rurociągów, procesów przemysłowych i laboratoriów badawczych na całym świecie.

Zalety światłowodowego systemu pomiarowego:

 • monitoring 24/7,
 • łatwość instalacji,
 • pomiar odkształcenia, naprężenia, przemieszczenia i temperatury w czasie rzeczywistym,
 • długoterminowa stabilność systemu pomiarowego,
 • duża czułość i mikrometryczna dokładność czujników światłowodowych,
 • pomiary statyczne i dynamiczne do 2kHz,
 • ostrzeżenia i automatyczne powiadomienia,
 • graficzne przedstawienie wyników pomiarów,
 • możliwość zastosowania do różnych technologii (stal, żelbet),
 • możliwość oceny stopnia zużycia konstrukcji w dłuższej perspektywie czasu,
 • możliwość zredukowania kosztów serwisowania.

Parametry

Specyfikacja

Czujnik liniowy oparty na rozproszeniu wstecznym Rayleigha

Liczba punktów pomiarowych dla jednego światłowodu

100 na każdy 1m włókna

Maksymalne pomiary temperatury

Do 1000 C

Maksymalna temperatura do pomiarów odkształceń

Do 600 C

Maksymalny czas pomiaru odkształcenia HT

Do 360 dni

Dokładność odkształcenia

+/- 1 µƐ

Dokładność temperatury

+/- 0,1 C

Czujnik jednopunktowy oparty na technologii FBG

Liczba punktów pomiarowych dla jednego światłowodu

Od 1 do 24

Maksymalne pomiary temperatury

Do 1000 C

Maksymalna temperatura do pomiarów odkształceń

Do 600 C

Maksymalny czas pomiaru odkształcenia HT

Do 360 dni

Precyzja odkształcenia

+/- 1 µƐ

Dokładność temperatury

+/- 0,1 C

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności