Zarządzanie projektami

Alioth Logistics posiada wyspecjalizowaną kadrę pracowników z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i zarządzaniu projektami. Nasi pracownicy byli zaangażowani m.in. w proces pozyskania samolotów F-16 do Sił Zbrojnych RP, w ramach umowy FMS PL-D-SAC „Peace Sky” oraz nadzorowali wsparcie eksploatacji w ramach umów FMS Follow-On Support.

Zarządzanie projektami rozumiemy jako etap, na który składa się:

  • Przygotowanie do projektu – analizy ryzyka, analizy mocnych i słabych stron projektu, doradztwo prawne oraz bieżąca analiza rynku pod kątem aktualnych rozwiązań.
  • Realizacja projektu – wdrażanie projektów zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, wprowadzanie dobrych praktyk,  działania składające się na właściwe zamknięcie i rozliczenie projektu.
  • Wsparcie powdrożeniowe – wsparcie bieżącej eksploatacji w ramach gwarancji oraz po jej wygaśnięciu, analiza potrzeb w oparciu o bieżące rozwiązania i aktualizacje, szkolenia specjalistyczne.

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności