Projekty Unijne

Światłowodowy system pomiarowy

Innowacyjny system do pomiaru odkształceń oraz naprężenia obiektów i instalacji, szczególnie instalacji krytycznych. Opracowany przez grupę inżynierów, pionierski układ pomiarowy oparty na fotonice światłowodowej zapewnia jeden z najdokładniejszych pomiarów na Świecie (1000 punktów pomiarowych na 1 metr włókna światłowodowego). Nasze rozwiązanie znajdzie zastosowanie w przemyśle energetycznym, lotniczym, kolejowym oraz szeroko pojętej dziedzinie inżynierii lądowej i geotechnicznej. Ponadto, dzięki iskrobezpieczności system może być stosowany w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem gazu i/lub pyłu palnego. 

Cel projektu:  

Celem projektu jest rozwój technologii światłowodowych w zakresie określenia stanu naprężenia, odkształceń oraz temperatury badanych obiektów. Efektem końcowym prac jest opracowanie i produkcja opatentowanych systemów pomiarowych służących do badania stanu technicznego instalacji. Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczeństwa instalacji krytycznych oraz usprawni system nadzoru konstrukcji szczególnego zastosowania. 

Zakres realizacji:  

  • Przygotowanie koncepcji czujnika światłowodowego wykorzystującego siatki Bragga.
  • Przygotowanie koncepcji czujnika światłowodowego wykorzystującego rozproszenie Rayleigha.
  • Zbudowanie prototypu systemu pomiarowego i jego testy na specjalnie przygotowanych mikrostanowiskach. 
  • Testy na obiektach przemysłowych.
  • Wdrożenie gotowych produktów.

Dodatkowe informacje:  

  • Wartość projektu: 5 875 201 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków NCBR:  4 277 236 zł

Okres realizacji projektu: 05.2018 r. – 04.2021

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności