Wsparcie procesów tworzenia możliwości interoperacyjnych

Siły Powietrzne państw NATO dążą do integracji w jeden organizm, który działał będzie w oparciu o jednolite procedury i rozwiązania taktyczne oraz posługiwał się będzie tym samym językiem. Osiągniecie wymaganego poziomu interoperacyjności jest absolutnym wymogiem współczesnego pola walki, pozwalającym współpracować personelowi pochodzącemu z rożnych państw przy pomocy jednolitych standardów, procedur i regulacji w celu osiągnięcia zakładanego, konkretnego efektu taktycznego. Alioth Training posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Nasze znakomite kadry współtworzyły nową jakość polskich Sił Powietrznych, integrując systemy uzbrojenia z podobnymi systemami będącymi na wyposażeniu państw NATO.

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności