Alioth Risk Management

Zaufany partner
w ocenie ryzyka

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl

Audyty ryzyka

Przeprowadzamy zaawansowane badanie podatności przedsiębiorstwa na szkodę, korzystając z autorskich programów dedykowanych dla konkretnych branży.

Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i w transporcie

Znając doskonale Państwa produkty i ich właściwości, jesteśmy właściwym partnerem do rozmów z ubezpieczycielami w zakresie jego ubezpieczeń, w zależności od Państwa potrzeb.

Ubezpieczenia OC działalności

Zabezpieczamy ochronę kontraktową oraz deliktową, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności osób zarządzających.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Zabezpieczamy ochronę pojazdom oraz sprzętowi ruchomemu, dbając o terminowe zawieranie umów ubezpieczenia w oparciu o rynkową stawkę, którą za każdym razem sprawdzamy w oparciu o badanie rynku.

  • patent document

Nowa era innowacji rozpoczęta!

Mamy zaszczyt ogłosić, że Alioth Logistics Sp. z o.o. rozpoczyna nową erę innowacji! Z dumą informujemy, że właśnie uzyskaliśmy patent na naszą najnow...

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl