Alioth Space

Sztuczna inteligencja
do podboju kosmosu

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl

Przetwarzanie informacji z kosmosu

Alioth Space sp. z o. o. działa w obszarze badań i rozwoju w oparciu o innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, wykorzystujące dane satelitarne oraz inne źródła danych.

Spółka dysponuje potencjałem naukowym jednej z najważniejszych i najbardziej uznanych uczelni naukowych w kraju.

Współpracujemy z liderami rozwiązań biznesowych, tworząc m.in. możliwości w obszarach:

Wykorzystania możliwości satelitarnego obrazowania Ziemi do wykrywania, przewidywania i zapobiegania potencjalnym pożarom lasów.

Rozwoju aplikacji i usług AgriTech z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej.

Wykrywania wycieków ropy naftowej z wykorzystaniem wielospektralnych danych teledetekcyjnych.

  • patent document

Nowa era innowacji rozpoczęta!

Mamy zaszczyt ogłosić, że Alioth Logistics Sp. z o.o. rozpoczyna nową erę innowacji! Z dumą informujemy, że właśnie uzyskaliśmy patent na naszą najnow...

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl