Grupa Alioth

Alioth Logistics

Zapewnienie naszym klientom wsparcia logistycznego dla realizowanych przez nich operacji poprzez terminową realizację dostaw i usług w najwyższej jakości przy optymalizacji kosztów. Zdobycie i utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku w zakresie zapewnienia kompleksowego wsparcia logistycznego.

Alioth Training

Szkolimy i pomagamy skutecznie się rozwijać organizacjom, tak by działały na najwyższym poziomie przy jednoczesnej maksymalizacji interoperacyjności wertykalnej i horyzontalnej.

Alioth Trading

Wsparcie klientów na wszystkich etapach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i instrukcjami resortowymi.

Alioth Engineering

Zapewniamy usługi diagnostyczne oraz oceniamy stan techniczny poprzez terminową i dokładną realizację zleceń w najwyższej jakości przy jak największej optymalizacji kosztów. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez realizację usług opartych na diagnostyce istniejących lub nowotworzonych inwestycji.

Alioth Maintenance Solutions

Oferujemy wsparcie w szerokim zakresie obsługi technicznej samolotów i silników wojskowych od obsługi flightline, przeglądów okresowych (w tym boroskopowania), analizy defektów przez naprawy warsztatowe po modyfikacje samolotów i silników wojskowych.

Alioth Coating & Welding Solutions

Specjalizujemy się w wytwarzaniu warstw wierzchnich, powłok ochronnych oraz regeneracyjnych na powierzchnie narażone na zużycie, wysokie temperatury czy tarcie. W naszej ofercie znajdą Państwo również pełną gamę materiałów spawalniczych.

Alioth Forwarding

Najważniejszymi cechami charakteryzującymi naszą firmę spedycyjną są: wysokie kompetencje i doświadczenie oraz rzetelność i zaangażowanie w pracę. Spólłka Alioth Forwarding oferuje pełne zaangażowanie w proces planowania transportu oraz dostarczania powierzonych towarów w dowolne miejsce na terenie Polski, Europy, oraz na świecie.

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności