Ostatnia realizacja

Transport specjalny to nasza profesja

Alioth Forwarding specjalizuje się w realizacji transportów specjalnych wymagających koordynacji pomiędzy wieloma zaangażowanymi stronami, zarówno komercyjnymi jak i rządowymi.
W ostatnim czasie firma zrealizowała kolejny transport samolotu F-16 do Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy na zlecenie amerykańskiej firmy AAR Government Services Inc., w koordynacji z Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych oraz 33 Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Samolot ten zostanie poddany pracom związanym z przedłużeniem resursu płatowca (SLEP) w ramach realizowanego w Bydgoszczy kontraktu.
Alioth Forwading jest głównym dostawcą usług spedycyjnych na potrzeby realizacji tego ważnego kontraktu, a wdrożone rozwiązania wynikające z połączenia wiedzy spedycyjnej i technicznej naszych specjalistów zapewniają kompleksową i sprawną obsługę tego typu zleceń.

.

Pozostałe realizacje

Alioth Forwarding w dalszym ciągu realizuje dostawy w ramach pomocy do Ukrainy. Dzięki kontynuacji współpracy z Ukrainian World Congress oraz zmienionym ostatnio przepisom w zakresie importu systemów elektronicznych, z powodzeniem zrealizowano kolejną dostawę tego typu urządzeń.

Alioth Forwarding specjalizuje się z projektach specjalnych o niedużej skali, oferując nieszablonowe rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta poprzez m.in. integrację dostępnych zasobów rozproszonych w różnych podmiotach rynku transportowego, ubezpieczeń i obsługi celnej zapewniając kompleksowe rozwiązania na każdą kieszeń.

Alioth Forwarding Sp. z o.o. i amerykańska firma spedycyjna Compass Forwarding Co. Inc. zawarły umowę o współpracy na mocy której realizowane są dostawy na klientów polskich i zagranicznych, komercyjnych i rządowych, do i z USA w formule door-to-door.

Compass Forwarding to uznany lider w logistyce obronnej realizujący zlecenia dla klientów rządowych (FMS) i komercyjnych (DCS), z doświadczeniem, które sięga lat 50-tych. Współpraca z tak uznanym partnerem to gwarancja szybkich i bezpiecznych dostaw, która już zaowocowała pierwszymi kontraktami, również w obszarze dostaw z pomocą humanitarną.

Alioth Forwarding realizuje kompleksową obsługę dostaw sprzętu, wyposażenia i części zamiennych dla AAR Government Services na potrzeby serwisowania samolotów F-16 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Prace prowadzone są na terenie i przy udziale Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. oraz innej spółki z Grupy Alioth – Alioth Maintenance Solutions. Alioth Forwarding specjalizuje się organizacji transportu sprzętu wojskowego w układzie door-to-door, która obejmuje również kompleksową obsługę celną zgodnie z wymaganiami NATO.

W dniu 27 lipca 2022 r. konsorcjum firm: Alioth Forwarding Sp. z o.o., Alitoh Logistics Sp. z o.o. oraz CEVA Freight Poland Sp. z o.o. zawarło umowę ramową na usługę przewozu ładunków transportem lotniczym w ruchu międzynarodowym wraz z 2. Regionalną Bazą Logistyczną.

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl