Współpraca

STUDENCI
Stawiamy na młodych. Chętnie nawiążemy współpracę z kołami naukowymi o zbieżnym profilu działalności. Konferencja naukowa? Możemy objąć ją naszym patronatem i wspomóc jej organizację.
INSTYTUCJE
Nasza działalność zmierza do budowania bezpiecznej Polski przyszłości. Prowadzimy działalność analityczną oraz projektową. Organizujemy również warsztaty, szkolenia. Może tego właśnie potrzebuje twoja Instytucja?
BIZNES
Warto stawiać na odpowiedzialne społecznie rozwiązania. Dołącz do nas abyśmy mogli rozbudowywać działalność rzeczniczą w obszarze przemysłu zbrojeniowego.

Copyright 2023 Alioth Group | Polityka prywatności