Główna siedziba

1 Sierpnia 6A 02-134 Warszawa, Polska

Podstawowy kontakt

+48 22 247 83 69
office@aliothgroup.pl

.

Alioth Engineering

Zapewniamy usługi diagnostyczne oraz oceniamy stan techniczny poprzez terminową i dokładną realizację zleceń w najwyższej jakości przy jak największej optymalizacji kosztów. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez realizację usług opartych na diagnostyce istniejących lub nowotworzonych inwestycji.

Alioth Forwarding

Najważniejszymi cechami charakteryzującymi naszą firmę spedycyjną są: wysokie kompetencje i doświadczenie oraz rzetelność i zaangażowanie w pracę. Spólłka Alioth Forwarding oferuje pełne zaangażowanie w proces planowania transportu oraz dostarczania powierzonych towarów w dowolne miejsce na terenie Polski, Europy, oraz na świecie.

Alioth Foundation

Celem Fundacji Alioth jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz wspieranie procesu budowy kultury strategicznej w Polsce. Działamy również na rzecz popularyzowania myśli strategicznej.

Alioth Logistics

Zapewnienie naszym klientom wsparcia logistycznego dla realizowanych przez nich operacji poprzez terminową realizację dostaw i usług w najwyższej jakości przy optymalizacji kosztów. Zdobycie i utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku w zakresie zapewnienia kompleksowego wsparcia logistycznego.

Alioth Projects

Oferujemy wsparcie w szerokim zakresie obsługi technicznej samolotów i silników wojskowych od obsługi flightline, przeglądów okresowych (w tym boroskopowania), analizy defektów przez naprawy warsztatowe po modyfikacje samolotów i silników wojskowych.

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl

Alioth Risk Management

Jesteśmy Spółką zajmującą się zarządzaniem ryzykiem podmiotów sektora produkcyjnego i usługowego. Poprzez właściwie dobrane produkty ubezpieczeniowe, monitorujemy i minimalizujemy ryzyka związane z działalnością gospodarczą naszych Klientów, tworząc koherentny system wsparcia i kontroli.

Alioth Space

Alioth Space sp. z o. o. działa w obszarze badań i rozwoju w oparciu o innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, wykorzystujące dane satelitarne i inne źródła danych. Spółka dysponuje potencjałem naukowym jednej z najważniejszych i najbardziej uznanych uczelni naukowych w kraju.

Alioth Trading

Wsparcie klientów na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i instrukcjami resortowymi.

Alioth Training

Szkolimy i pomagamy skutecznie się rozwijać organizacjom, tak by działały na najwyższym poziomie przy jednoczesnej maksymalizacji interoperacyjności wertykalnej i horyzontalnej.

Logo Alioth Welding

Alioth Welding

Specjalizujemy się w wytwarzaniu warstw wierzchnich, powłok ochronnych oraz regeneracyjnych na powierzchnie narażone na zużycie, wysokie temperatury czy tarcie. W naszej ofercie znajdą Państwo również pełną gamę materiałów spawalniczych.

Zespół Alioth

Naszą przewagą jest zespół, który dzięki głębokiej potrzebie efektywnego uczestnictwa w ciekawych projektach biznesowych, codziennie kwestionując otaczającą nas rzeczywistość i ograniczające nas status quo, skutecznie łączy potrzebę znalezienia prawdziwie pożądanego rozwiązania z wartościami stanowiącymi nasz kręgosłup.

Chcesz dołączyć do nas?

.