Ostatnia realizacja

Prace zakończone sukcesem

Spółka Alioth Logistics podjęła się prac dla operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System. Z powodzeniem zakończyliśmy prace rozpoczęte na początku października.

Wyznaczyliśmy trasy ponad stu kilometrów gazociągu, a dzięki badaniom MPM (Magnetyczna Pamięć Metalu) wykryliśmy strefy koncentracji naprężeń.

.

Pozostałe realizacje

Alioth Logistics po raz kolejny nawiązało współpracę z operatorem gazociągów przesyłowych Gaz System.

Przyszłe badania gazociągów metodą MPM-BMD odbędą się w województwie dolnośląskim oraz wielkopolskim. Są to kolejne dwie umowy zawarte ze strategiczną firmą dla polskiej gospodarki. Do końca bieżącego roku przebadamy około 100km gazociągów.

W dniu 27 lipca 2022 r. konsorcjum firm: Alioth Forwarding Sp. z o.o., Alitoh Logistics Sp. z o.o. oraz CEVA Freight Poland Sp. z o.o. zawarło umowę ramową na usługę przewozu ładunków transportem lotniczym w ruchu międzynarodowym wraz z 2. Regionalną Bazą Logistyczną.

W dniu 30.03.2022 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy 32 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku a Alioth Logistics Sp. z o.o. w ramach postępowania nr. 05/PO/2022. Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do samolotów F-16.

Wartość kontraktu: 2 886 933,00 zł.

Spółka Alioth Logistics podjęła się prac dla operatora gazociągów przemysłowych Gaz-System. Prace rozpoczęte na początku października obejmują badania oraz diagnostykę ponad stu kilometrów gazociągów.

Badania polegają na wyznaczeniu trasy gazociągu, ustaleniu głębokości zalegania oraz wykryciu stref koncentracji naprężenia w celu usunięcia wady. Prace potrwają do końca grudnia b.r.

Pracownicy Alioth Group oraz L3 Technologies Inc. Link Training & Simulation Division w lipcu br. uczestniczyli w rozmowach z przedstawicielami Inspektoratu Uzbrojenia oraz Sił Powietrznych skupiając się na zagadnieniach związanych z potencjalną przyszłą dostawą taktycznego systemu symulatorowego symulacji lotów samolotów F-16C/D Block 52+dla Sił Powietrznych RP.

Alioth Group realizuje usługę wsparcia technicznego w ramach utrzymania sprawności sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych F-16.

W ramach czteroletniej umowy realizujemy obsługi okresowe holowników sprzętu lotniczego FLTT oraz naprawy i dostawy technicznych środków materiałowych do tych pojazdów, a także do pozostałych urządzeń lotniskowych objętych umową serwisową.

5 marca br. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum firm: CEVA Freight Poland Sp. z o.o., Alioth Logistics Sp. z o.o. (dawne Fights on Logistics Sp. z o.o). oraz Logmaster Sp. z o.o. Sp. k. dotycząca świadczenia usług celno-spedycyjnych na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Czytaj więcej na stronie iu.wp.mil.pl

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl