14 listopada 2022 roku w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy z udziałem strony rządowej oraz lokalnych samorządowców otwarte zostało Centrum Serwisowe Samolotów F-16 na potrzeby Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF).

Głównym wykonawcą umowy z USAF jest amerykańska korporacja AAR Government Services Inc., a firma Alioth Maintenance Solutions (AMS) jest jednym z podwykonawców odpowiedzialnym za zapewnienie wykwalifikowanej kadry obsługowej oraz logistyczne zabezpieczenie umowy w obszarze transportu i lokalnego wsparcia administracyjnego. To bezprecedensowe przedsięwzięcie jest dowodem dużego zaufania do polskiej kadry menadżerskiej i inżynierskiej. Udział AMS w wyżej wymienionym przedsięwzięciu to nie tylko powód do dumy, ale również nasz wkład w budowanie bezpiecznego jutra Polski, o którym w okolicznościowym przemówieniu wspominał Ambasador Stanów Zjednoczonych JE Mark Brzeziński.