Alioth Maintenance Solutions wspiera AAR Government Services w realizacji umowy na serwisowanie samolotów F-16 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Europie, w tym w zakresie związanym z przedłużaniem resursu płatowca (SLEP). Prace wykonywane są w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy. Na mocy zawartej umowy AMS zapewnia lokalne wsparcie administracyjne, obsługowe i logistyczne. Współpraca z dużym amerykańskim partnerem to okazja dla naszej firmy do zapoznania się i uczestniczenia w procedurach obsługowych i logistycznych obowiązujących przy świadczeniu usług dla wymagającego klienta jakim są Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, co pozwoli na dalszy rozwój i zdobycie unikanych doświadczeń, które w przyszłości będą mogły być wykorzystanie przy obsłudze polskich samolotów F-16.