Zabezpieczenie lądowań należących do Sił Powietrznych USA samolotów F-16 w Bydgoszczy wymaga szeregu przedsięwziąć związanych z planowaniem, zabezpieczeniem technicznym i koordynacją. Odbywają się one pomiędzy kilkoma krajowymi organizacjami, takimi jak Siły Powietrzne RP, WZL Nr 2 SA i Port Lotniczy Bydgoszcz. Rolę koordynatora pełni firma Alioth Projects, której zasoby zapewniają organizację i przeprowadzenie tej operacji z wykorzystaniem systemu awaryjnego zatrzymania BAK-12. Powierzenie tego zadania, nie po raz pierwszy, Alioth Projects to wyraz uznania dla naszych kompetencji i zaufanie, że wszystko przebieganie w sposób skoordynowany i bezpieczny. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwania.