Obsługa techniczna samolotów i silników wojskowych

Oferujemy wsparcie w szerokim zakresie obsługi technicznej samolotów i silników wojskowych od wykonywania obsług, przeglądów i napraw po modyfikacje.

Zapewniamy zwiększenie wydajności obsługowej udostępniając zespół wszechstronnie wyszkolonych i wysoce zmotywowanych techników i inżynierów lotniczych ze znajomością specjalistycznego techniczno-lotniczego języka angielskiego.

Nasz zakres specjalności to: technik samolotu, silnik, awionika, struktura, NDI, uzbrojenie i fotele katapultowe. Poprzez naszą sieć krajowych i międzynarodowych kontaktów zabezpieczymy potrzeby w innych specjalnościach.

Realizujemy długofalowe przedsięwzięcia, jak również doraźnie potrzeby. Nasze doświadczenie pozwala elastyczne dostosować się do potrzeb i wymagań klienta. Wspieramy obsługiwanie samolotów i silników on-site zespołami techników w zakresie:

  • Wykonywanie obsług bieżących.
  • Wykonywanie obsług okresowych.
  • Wykonywanie przeglądów profilaktycznych (w tym boroskopowe).
  • Naprawy i modernizacje samolotów i silników.
  • Wykonywanie biuletynów technicznych.

.

.

Wsparcie inżyniersko-lotnicze

Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w realizacji przeglądów (w tym boroskopowych), testów i prób. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na precyzyjną i efektywną czasowo ocenę stanu technicznego samolotu i silnika.

Nasi inżynierowie lotniczy zapewnią diagnostykę samolotów i silników na podstawie wyników przeglądów, stwierdzonych objawów lub analizie parametrów pracy. Potrafimy sprawnie i dokładnie wyizolować uszkodzone komponenty niesprawnego systemu, ocenić ich stan i wskazać dalsze postępowanie.

Zarządzanie projektami i programami inżynieryjno-lotniczymi

Nasi managerowie mają unikalne doświadczenie w realizacji projektów organizacji obsługi technicznej. Zapewniamy efektywne wsparcie w organizacji pracy, tworzeniu struktur, procedur oraz audytów w trakcie całego życia statku powietrznego.

.

.

Szkolenia specjalistyczne

Równolegle z obsługiwaniem technicznym, oferujemy szkolenia personelu technicznego.

Nasi instruktorzy wyszkolą teoretycznie i praktycznie personel techniczny, zarówno zaczynający od podstaw lub już posiadający podstawową wiedzę o obsługiwanym sprzęcie.

Szkolenia praktyczne realizujemy przekazując wiedzę w trakcie wspólnego wykonywania obsług w ramach OJT (On Job Training), gdzie szkoleni mogą zdobywać wiedzę pracując ramię w ramię z naszymi instruktorami.

Certyfikaty

PN-EN ISO 9001:2015 NR 1533/S/2022
AQAP 2110:2016 NR 1533/A/2022
WEWN. SYSTEM KONTROLI NR 1533/W/2022

Partnerzy

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl