Przetwarzanie informacji z kosmosu

Alioth Space to firma specjalizująca się w wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji i danych satelitarnych, do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Nasza firma skupia się na różnych obszarach współpracy, które pozwalają na wykorzystanie technologii kosmicznych do rozwiązywania rzeczywistych problemów i wyzwań.

Współpracujemy z liderami rozwiązań biznesowych, tworząc możliwości w poniższych obszarach

Jednym z naszych obszarów współpracy jest wykorzystanie możliwości satelitarnego obrazowania Ziemi, do wykrywania, przewidywania i zapobiegania potencjalnym pożarom lasów. W ramach tego projektu, opracowujemy innowacyjne narzędzia, które pozwalają na szybką identyfikację obszarów zagrożonych pożarami oraz prognozowanie ich powstawania. Dzięki temu, nasze rozwiązania pozwalają na szybką reakcję w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, co z kolei minimalizuje szkody w środowisku naturalnym i zapewnia bezpieczeństwo ludziom.

Kolejnym obszarem współpracy jest rozwój aplikacji i usług AgriTech z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. Dzięki wykorzystaniu danych satelitarnych, jesteśmy w stanie dostarczać naszym klientom dokładne informacje na temat stanu upraw, takich jak np. wilgotność gleby, temperatura, nasłonecznienie czy indeks wegetacji. Dzięki temu, nasi klienci są wstanie lepiej zarządzać swoimi uprawami, maksymalizując plony oraz ograniczać ryzyko strat. Stosując mechanizmy rolnictwa precyzyjnego, oprócz obniżenia kosztów ekonomicznych uzyskujemy znaczące korzyści środowiskowe.

Dodatkowym obszarem współpracy jest analiza wycieków ropy naftowej z wykorzystaniem wielospektralnych danych teledetekcyjnych, Nasze rozwiązania pozwalają na szybką identyfikację wycieków ropy naftowej, co pozwala na natychmiastową reakcję odpowiednich służb. Dzięki naszym rozwiązaniom, jesteśmy w stanie minimalizować szkody w środowisku naturalnym oraz zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom.

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl