Analiza: procedur i praktyk, zagrożeń oraz zdolności

Dynamiczny rozwój metod zarządzania polem walki wymusza potrzebę poszerzania wiedzy zespołów o elementy dotyczące nowoczesnych rozwiązań taktycznych. Jest to jeszcze ważniejsze w obliczu kurczących się budżetów na obronność, które wymuszają efektywniejszą alokację funduszy. Współpraca z Alioth Logistics daje unikalne możliwości w tym zakresie. Organizując i wspierając zaawansowane rozwiązania szkoleniowe z Alioth Training będziecie Państwo w stanie maksymalizować swoje inwestycje w sprzęt i systemy bojowe.

.

.

Techniki i procedury taktyczne, w tym rozwój i testowanie

Dynamiczny rozwój metod zarządzania polem walki wymusza potrzebę poszerzania wiedzy zespołów o elementy dotyczące nowoczesnych rozwiązań taktycznych. Jest to jeszcze ważniejsze w obliczu kurczących się budżetów na obronność, które wymuszają efektywniejszą alokację funduszy. Współpraca z Alioth Logistics daje unikalne możliwości w tym zakresie. Organizując i wspierając zaawansowane rozwiązania szkoleniowe z Alioth Training będziecie Państwo w stanie maksymalizować swoje inwestycje w sprzęt i systemy bojowe.

Szkolenia: naziemne, symulatorowe oraz instruktaż lotu. Sylabusy i programy szkoleniowe

Alioth Training posiada doświadczenie w tworzeniu niezbędnych sylabusów, programów szkoleniowych, jak i w organizacji treningu na samolocie taktycznym od podstaw. Posiadamy doświadczenie w zakresie rozwoju i przeprowadzania kursów lotnictwa taktycznego.
Naszym głównym zadaniem jest zwiększenie potencjału naszych klientów związanego z gotowością bojową w ramach dostępnych możliwości.

.

.

Bezpieczeństwo i Zapewnienie Jakości (QA)

rozwój i wdrażanie programów i procedur związanych z bezpieczeństwem i QA

Dynamiczny rozwój metod zarządzania polem walki wymusza potrzebę poszerzania wiedzy zespołów o elementy dotyczące nowoczesnych rozwiązań taktycznych. Jest to jeszcze ważniejsze w obliczu kurczących się budżetów na obronność, które wymuszają efektywniejszą alokację funduszy. Współpraca z Alioth Logistics daje unikalne możliwości w tym zakresie. Organizując i wspierając zaawansowane rozwiązania szkoleniowe z Alioth Training będziecie Państwo w stanie maksymalizować swoje inwestycje w sprzęt i systemy bojowe.

Wsparcie procesów tworzenia możliwości interoperacyjnych

Siły Powietrzne państw NATO dążą do integracji w jeden organizm, który działał będzie w oparciu o jednolite procedury i rozwiązania taktyczne oraz posługiwał się będzie tym samym językiem. Osiągniecie wymaganego poziomu interoperacyjności jest absolutnym wymogiem współczesnego pola walki, pozwalającym współpracować personelowi pochodzącemu z rożnych państw przy pomocy jednolitych standardów, procedur i regulacji w celu osiągnięcia zakładanego, konkretnego efektu taktycznego. Alioth Training posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Nasze znakomite kadry współtworzyły nową jakość polskich Sił Powietrznych, integrując systemy uzbrojenia z podobnymi systemami będącymi na wyposażeniu państw NATO.

.

.

Wsparcie w sytuacjach awaryjnych

rozwój planów operacyjnych i wdrażanie planów awaryjnych

Doświadczenie zbierane na przestrzeni lat wzmacnia unikalne umiejętności naszego zespołu. Praktyka ta umożliwia nam definiowanie, rozwój i ulepszanie planów operacyjnych wykorzystywanych w działaniach zasadniczych i pomocniczych.

Wykorzystanie wszystkich atutów samolotu wielozadaniowego jest podstawowym wyzwaniem stojącym przed zespołami planistycznymi. Mnogość sensorów, systemów uzbrojenia, środków rażenia w połączeniu z doborowym wyszkoleniem załóg sprawiają, że współczesne samoloty wielozadaniowe są niczym wytrych, pasujący do każdego zamka. Oznacza to, że umiejętność poprawnego wykorzystania atutów samolotu wielozadaniowego umożliwia jego użycie w każdym rodzaju misji.
Unikalna wiedza na temat złożoności systemów pozwala na ich efektywne wykorzystanie w szerokim wachlarzu zastosowań współczesnego pola walki.

Certyfikaty

PN-EN ISO 9001:2015 NR 1050/5/2018
AQAP 2110:2016 NR 1050/A/2018
WEWN. SYSTEM KONTROLI NR 1050/W/2017

Koncesje

Koncesja MSW NR B-038/2015

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl