Połączenie Alioth Welding oraz Sarweld

Firma ALIOTH WELDING powstała w wyniku fuzji dwóch znanych i dobrze prosperujących firm: Sarweld i Alioth Welding. Właściciele wymienionych przedsiębiorstw zdecydowali się połączyć siły pod egidą wspólnego przedsięwzięcia, aby wskutek scalenia kompetencji obu firm, towarzyszyć klientom na każdym etapie prac spawalniczych.

Obie firmy, zanim się połączyły, cieszyły się dobrą reputacją. Głównym obszarem działalności firmy Sarweld była sprzedaż i dobór materiałów spawalniczych oraz wdrażanie ich do cyklu produkcyjnego. Głównym obszarem działalności firmy Alioth Welding było wytwarzanie warstw wierzchnich, powłok ochronnych oraz regeneracyjnych. Na tle konkurencji obie firmy wyróżniało, w okresie działalności poprzedzającym fuzję, oferta najwyższej jakości produktów spawalniczych oraz zespół wykwalifikowanych inżynierów wyspecjalizowany w profesjonalnym doradztwie w zakresie odpowiedniego doboru materiałów.

Dzięki przeprowadzonej fuzji, w wyniku której powstała firma ALIOTH WELDING, mamy zamiar doprowadzić do perfekcji wymóg integralności świadczonych usług. Naszym głównym celem jest towarzyszenie klientom na każdym etapie prac spawalniczych: począwszy od sprzedaży materiałów, poprzez doradztwo w kwestii odpowiedniego doboru środków do celów, na realizacji określonych usług spawalniczych kończąc.

.

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl