Realizacje

Alioth Engineering - prace w Elektrociepłowni w Łodzi

rok: 2021

Zabezpieczenie antyerozyjne głównych grodzi przegrzewacza pary dla Veoila Łódź.

Prace zostały protokolarnie odebrane ze stroną Zamawiającą. Nie wniesiono uwag co do wykonania prac.

Prace nad modernizacją kotła w elektrowni Ostrołęka

rok: 2021

Badania rurociągów turbozespołów bloku energetycznego nr 1 ENERGA Elektrownie S.A Ostrołęka. Regulacja zawieszeń kotła głównych rurociągów transportowych pary w ENERGA Elektrownie S.A Ostrołęka. Prace zostały przeprowadzone terminowo, protokolarnie odebrane ze stroną Zamawiającą. Nie wniesiono uwag co do wykonania prac.

Wsparcie modernizacyjne Alioth Engineering w elektrowni Kozienice

rok: 2021

Modernizacja zamocowań rurociągów głównych bloków energetycznych dla ENEA Wytwarzanie Świerże Górne. Remont wraz z wymianą elementów przegrzewaczy wody bloków energetycznych dla ENEA Wytwarzanie Świerże Górne.

Odtworzenie zamocowań zewnętrznych głównych rurociągów pary bloków energetycznych dla ENEA Wytwarzanie Świerże Górne. Prace zostały przeprowadzone terminowo, protokolarnie odebrane ze stroną Zamawiającą. Nie wniesiono uwag co do wykonania prac.

Modernizacja zamocowań dla Elektrowni Kozienice

rok: 2021 / Doosan Babcock Energy Polska S.A.

Modernizacja zamocowań głównych rurociągów bloku nr 3 oraz 8 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Elektrownia Kozinice w roku 2021 – regulacja i konserwacja zamocowań rurociągów pary świeżej i wtórnej wraz z odejściami do zaworów bezpieczeństwa.

Łączna kwota zlecenia: 3 321 000 PLN.

Modernizacja zamocowań dla Elektrowni Kozienice

rok: 2020 / Doosan Babcock Energy Polska S.A.

Modernizacja zamocowań głównych rurociągów bloku nr 1, 4 oraz 5 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Elektrownia Kozinice w roku 2020 – regulacja i konserwacja zamocowań rurociągów pary świeżej i wtórnej wraz z odejściami do zaworów bezpieczeństwa.

Łączna kwota zlecenia: 4 356 045 PLN.

Prace na kotle OP-650 ENEA

rok: 2020 / ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Przygotowanie do badań nieniszczących oraz prac pomocniczych w trakcie badań diagnostycznych na kotłach OP-650 nr 1, 4 i 5 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Elektrownia Kozienice w roku 2020. Badania grubości oraz diagnostyka MT komór ekranowych, komór wlotowych i wylotowych, schładzaczy, rurociągów łączących i wężownic podgrzewacza wody.

Łączna kwota zlecenia: 382 530 PLN.

MPM-BMD gazociągu DN500

rok 2020/ Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A

Badania metodą Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM-BMD) gazociągu DN500 relacji Poznań-Rogoźno, a także odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia. Umowa na cały rok 2020.

Łączna kwota zamówienia: 231 855 PLN

Kompleksowe badanie NDT

rok: 2019 / Stora Enso Poland S.A Ostrołęka

Przygotowanie powierzchni do badań oraz przeprowadzenie badań NDT, w tym badania rur międzywalczakowych z oceną stanu naprężeniowo-odkształceniowego w strefie przywalczakowej z detekcją pęknięć oraz pomiarem grubości na kotle sodowym Stora Enso Poland S.A Ostrołęka w 2019r.

Łączna kwota zamówienia: 131 000 PLN.

Copyright 2022 Alioth Group | Polityka prywatności