13 listopada 2023 na terenie jednego z aktualnie eksploatowanych wyrobisk Zakładu Górniczego KGHM Lubin uruchomiony został autorski system oparty na światłowodowych kotwach pomiarowych FORBS (eng. Fiber Optic Rock Bolts System) opracowany i opatentowany przez doktora nauk technicznych Arkadiusza Grzywę.

System FORBS przeznaczony jest do monitorowania mas skalnych, składający się z siatki sensorów FBG (eng. Fiber Bragg Gratings) zainstalowanych na stalowych kotwiach fi22x2500 [mm] i umożliwia nieprzerwane śledzenie zachowania mas skalnych przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Bieżąca wizualizacja danych pomiarowych z każdej kotwy na ekranie komputera, umożliwia osobom odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację wyrobiska możliwość natychmiastowego reagowania z odpowiednim wyprzedzeniem na wszelkie potencjalne zagrożenia.

Wierzymy, że będzie to dopiero początek naszej współpracy z Grupą należącą do ścisłej światowej czołówki producentów miedzi i srebra.