Z dniem 2 października 2022, Grupa Alioth, działając we współpracy z DSI-Sandvik Undergound wprowadziła w rejonie eksploatowanych ścian kopalni węgla kamiennego grupy PGG, światłowodowy system monitorowania naprężenia górotworu oparty na unikatowych czujnikach FORBS (Fiber Optic Rock Bolts System) opracowanych i opatentowanych przez grupę Alioth (zgłoszenie patentowe No. P.442438 zgłoszenie wzoru użytkowego W.131019).

Iskrobezpieczne sensory FORBS zainstalowano w strzałce chodnika ścianowego w rejonie eksploatowanej ściany wydobywczej węgla kamiennego na poziomie 500. Siatka sensorów FORBS połączona kablem światłowodowym z analizatorem i rejestratorem danych pozwala na prowadzenie ciągłego monitoringu zachowania mas skalnych (24H7) wraz z bieżącą wizualizacją danych pomiarowych z każdej kotwy na ekranie komputera dla osób odpowiedzialnych za bezpieczną eksploatacją wyrobiska.

Do grona osób zainteresowanych ciągłym pomiarem mas skalnych znajdujących się bezpośrednio nad obudową łukową chodnika ścianowego zalicza się: dział tąpań i obudowy, dział energomechaniczny, dział geologiczny wraz z dyrektorem kopalni na czele.

Światłowodowy system pomiarowy zachowania się mas skalnych oparty na czujnikach FORBS pozwala uzyskać informację o zjawiska geologicznych zachodzących na odległość do 2,5m od miejsca zakotwienia.

System ten pozwala na:

– pomiar i wizualizację sił działających na istniejącą obudowę chodnika/komory,

– pomiar do wartości nośności kotwy wynoszącej 250-300[kN] w zależności od rodzaju zastosowanej kotwy pomiarowej,

– wskazanie momentu przekroczenia granicy sprężystości zastosowanych kotwi pomiarowych,

– podjęcie decyzji o konieczności „dokotwienia” newralgicznego obszaru.

Dzięki naszemu unikatowemu systemowi pracownicy kopalni mogą monitorować ruchy górotworu z poziomu powierzchni. Skutkuje to bezprecedensowym wzrostem bezpieczeństwa pracy – dozór kopalni na bieżąco może śledzić zachowanie się mas skalnych w wyrobisku, podejmować natychmiastowe działania związanie w wycofaniem pracowników z rejonów o przekroczonych parametrach wytrzymałościowych obudowy kotwiowej, kotwiowo-łukowej czy łukowej wyposażonej w dodatkowe czujniki FORBS.

Cieszymy się, że wprowadzone przez nas, bezkonkurencyjne rozwiązanie pomiarowe ma szansę przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracy osób znajdujących się w newralgicznych rejonach kopalni.