Konsorcjum firm Alioth Engineering oraz Polskiej Akademii Nauk wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie projektu o nazwie „Innowacyjna metoda pomiaru odkształcenia i rzeczywistego poziomu naprężenia elementów pracujących w warunkach podwyższonej temperatury przy zastosowaniu punktowych i liniowych czujników światłowodowych” w ramach konkursu TANGO V.

TANGO jest to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, które odpowiada na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

Wniosek został złożony w czerwcu tego roku i przeszedł pozytywnie pierwsze etapy oceny. Na ostateczne wyniki poczekamy do lutego 2022. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 zł.