Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, realizowanym przez Grupę Alioth projektom biznesowym z dziedziny bezpieczeństwa i obronności towarzyszą nowe wyzwania i zagrożenia.

Wojna za wschodnią granicą coraz częściej zaczyna mieć swoje bezpośrednie implikacje także na terenie Polski, czego przejawem było m.in. zatrzymanie grupy cudzoziemców zadaniowanych przez rosyjski wywiad w celu przygotowania akcji sabotażowych. W przyszłości należy się spodziewać intensyfikacji tego typu aktywności rosyjskich służb i wojskowych jednostek specjalnych.

Z tego względu, postanowiliśmy wykorzystać potencjał naszych pracowników i zaoferować przedsiębiorstwom współpracującym z Wojskiem Polskim lub naszymi sojusznikami, wspierającymi Ukrainę, system szkoleń pozwalający na definiowanie i wykrywanie zagrożeń oraz ich eliminację.

Wśród naszych pracowników są m.in. były oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wieloletnim stażem, były dowódca znanej i cenionej na świecie wojskowej jednostki specjalnej „GROM” oraz doświadczeni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego. To właśnie oni przygotowali pakiet szkoleniowy z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, osobowego i informacyjnego przedsiębiorstw, który pozwoli na ogólne poznanie i zrozumienie zainteresowań obcych służb specjalnych, sposobów ich działania, rozpoznawanie symptomów działań zagrażających bezpieczeństwu firmy oraz metod im przeciwdziałania, w tym zapobieganie działaniom sabotażowym.

Oferowane przez nas szkolenie kierowanie jest głównie do firm i ma charakter zamknięty. Jego unikalny charakter wynika przede wszystkim z multisektorowego łączenia bezpieczeństwa informacyjnego, osobowego i fizycznego z jego praktycznym wymiarem oraz doświadczenia osób prowadzących. Jest ono także każdorazowo dostosowywane do profilu działalności firmy.

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, co ma bezpośrednie przełożenie na odporność państwa.

Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale również wypadek czy awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje. Ryzyko wystąpienia tego rodzaju zagrożeń może zostać zminimalizowane – właśnie dlatego warto być przygotowanym!

Osoby i firmy zainteresowane tego typu szkoleniem zachęcamy do kontaktu mailowego na office@aliothgroup.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz wyceny szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Transport sprzętu i materiałów jawnych
 • Potencjalny zakres zainteresowań obcych służb specjalnych i wynikających z nich zagrożeń
 • Sposoby realizacji zainteresowań przez obce służby specjalne
 • Jak rozpoznać symptomy działań zagrażających bezpieczeństwu firmy i transportów?
 • Jak zapobiegać zagrożeniom?
 • Transport sprzętu i materiałów niejawnych
 • Pojęcie bezpieczeństwa informacyjnego
 • Wybrane współczesne zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego
 • OSINT
 • SOCMINT
 • BYOD
 • Metadane
 • Geolokalizacja
 • Cyberatak
 • Atak socjotechniczny
 • Phishing
 • Malware
 • Ransomware
 • Przyczyny występowania zagrożeń
 • Obszary zagrożenia bezpieczeństwa
 • Środki zapewniające bezpieczeństwo
 • Charakterystyka przestępczości
 • Motywy działania sprawców
 • Na co i na jakie osoby personel powinien zwracać uwagę?
 • Terroryzm
 • Wojna w czasie pokoju – konflikt hybrydowy
 • Działania zbrojne
 • Zagrożenia, które mogą wystąpić w zakładzie pracy:
  • wiadomość o podłożeniu materiałów wybuchowych (min, granatów, pocisków)
  • aktywny zabójca (oddział wrogich żołnierzy)
  • napad rozbójniczy
  • sytuacja zakładnicza
  • trwające działania zbrojne w najbliższej okolicy, nalot lotniczy,
  • uderzenie rakietowe i artyleryjskie, użycie broni masowego rażenia – BMR, działanie grup dywersyjnych, maruderzy (włamania, kradzież mienia, napad, zabójstwo, gwałty)
 • Jak zachować się po ustąpieniu zagrożenia?
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 • Skuteczna komunikacja w zespole w sytuacji kryzysowej
 • Komunikacja z mediami

CELE SZKOLENIA

Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się:

 • Jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej?
 • Co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia?
 • Co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić?
 • Jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich?
 • Jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec panice?
 • Jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji?
 • Jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej?
 • Jak zachować się w sytuacji zakładniczej?