Alioth Forwarding specjalizuje się w realizacji transportów specjalnych wymagających koordynacji pomiędzy wieloma zaangażowanymi stronami, zarówno komercyjnymi jak i rządowymi.

W ostatnim czasie firma zrealizowała kolejny transport samolotu F-16 do Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy na zlecenie amerykańskiej firmy AAR Government Services Inc., w koordynacji z Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych oraz 33 Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Samolot ten zostanie poddany pracom związanym z przedłużeniem resursu płatowca (SLEP) w ramach realizowanego w Bydgoszczy kontraktu.

Alioth Forwarding jest głównym dostawcą usług spedycyjnych na potrzeby realizacji tego ważnego kontraktu, a wdrożone rozwiązania wynikające z połączenia wiedzy spedycyjnej i technicznej naszych specjalistów zapewniają kompleksową i sprawną obsługę tego typu zleceń.