Spółka Alioth Logistics podjęła się prac dla operatora gazociągów przemysłowych Gaz-System. Prace rozpoczęte na początku października obejmują badania oraz diagnostykę ponad stu kilometrów gazociągów.

Badania polegają na wyznaczeniu trasy gazociągu, ustaleniu głębokości zalegania oraz wykryciu stref koncentracji naprężenia w celu usunięcia wady. Prace potrwają do końca grudnia b.r.