25 lipca 2023 roku zawarta została umowa na dostawę sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP) dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem umowy, której stronami są Skarb Państwa – Agencja Uzbrojenia oraz Alioth Trading Sp. z o.o., jest dostawa urządzeń do wytwarzania azotu na przyczepie dwuosiowej typu HP-SGNSC wraz ze szkoleniem personelu technicznego Sił Powietrznych RP.

Podstawową funkcją urządzenia jest wytwarzanie azotu w stanie gazowym o czystości 99,5%. Sprzęt przeznaczony będzie do obsługi samolotów F-16. Urządzenie będące przedmiotem umowy jest już wykorzystywane w Siłach Powietrznych RP, co stanowi uzupełnienie aktualnych zasobów jednostek eksploatujących samoloty F-16. Alioth Trading Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem części zamiennych, komponentów oraz urządzeń eksploatowanych na statkach powietrznych będących na wyposażeniu Sił Powietrznych RP.