Po udanym zabezpieczeniu lądowania pierwszego samolotu F-16 należącego do United States Air Force, które miało miejsce w listopadzie ub. r. w Bydgoszczy przyszła kolej na sformalizowanie długoterminowej współpracy w ramach umowy AAR Government Services (AAR) przez Port Lotniczy w Bydgoszczy (PLB) w koordynacji z Alioth Maintance Solutions i Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A.

Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Portem Lotniczym w Bydgoszczy a Spółką Alioth Maintance Solutions, możliwe będzie bezpieczne przyjęcie kolejnych samolotów kierowanych do Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w ramach umowy z AAR, na które z niecierpliwością czekamy. Zawarte porozumienie otwiera drogę wieloletniej współpracy pomiędzy Portem Lotniczym w Bydgoszczy a AMS i pozostałymi spółkami Grupy Alioth związanymi z obsługą wojskowych statków powietrznych i usług logistycznych w regionie Kujawsko-Pomorskim.