Alioth Engineering ogłosiła zakończenie badań przeprowadzonych na Elektrowni Ostrołęka. Badania miały na celu ocenę wydajności, bezpieczeństwa i modernizacji infrastruktury elektrowni, a ich zakończenie stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia efektywności i niezawodności tej kluczowej jednostki energetycznej.

W trakcie przeprowadzonych badań, zespół pracowników z Alioth Engineering skoncentrował się na szerokim zakresie aspektów elektrowni, w tym na ocenie stanu technicznego urządzeń, infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa. Wykorzystując najnowocześniejsze metody diagnostyczne i narzędzia analityczne, firma Alioth była w stanie dokładnie zbadać istniejącą infrastrukturę elektrowni i zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia.