Spółka Alioth Engineering ukończyła modernizację kolejnego bloku energetycznego w Elektrowni ENEA Wytwarzanie Świerże Górne. Tym razem zajęliśmy się pracami serwisowo-remontowymi bloku K6.

Dzięki pracy naszego wykwalifikowanego zespołu udało nam się z sukcesem przygotować powierzchnię do badań nieniszczących, odtworzyć powłoki antyerozyjne na wentylatorach młynowych oraz naprawić główne elementy konstrukcyjne kotła.