Przeprowadzamy badania i prace w sektorze NDT dla największych spółek naszego kraju

Alioth Engineering to zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów posiadających bogate doświadczenie w sektorze energetycznym, gazowym i hutniczym. Nasza firma specjalizuje się w diagnostyce, przygotowaniu powierzchni do badań NDT, modernizacji i naprawie infrastruktury energetycznej, badaniach gazociągów oraz ocenie stanu technicznego konstrukcji. Rozumiemy potrzeby i wyzwania, przed którymi stają nasi klienci, dlatego nasza kadra oferuje fachowe doradztwo oraz pomaga w opracowaniu planów badań.

.

(Assesment of Technical Condition Structures)

 • Analiza stanu technicznego konstrukcji.
 • Ocena niezawodności (nośności, użytkowalności i trwałości).
 • Badanie karbów i pęknięć w celu oceny żywotności zmęczeniowej lub odporności na kruche pękanie.
 • Ustalenie wielkości oddziaływań na konstrukcje i możliwości ich kombinacji.

Często zastanawiamy się czy dana konstrukcja: most, wieża czy hala może być jeszcze eksploatowana, czy nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Ocena stanu technicznego konstrukcji (Assesment of Technical Condition Structures), polega na obszernej analizie stanu faktycznego konstrukcji. Do wykonania badań stosuje się szereg badań nieniszczących, niszczących, pomiarów i obliczeń inżynierskich. Dzięki badaniom ATCS możemy wskazać, co dzieję się z konstrukcją, jaki jest obecny stan techniczny oraz wskazać dalszy przebieg prac, potrzebny do prawidłowego monitorowania stanu konstrukcji.

(Visual Testing)

 • Wykrycie nieciągłości powierzchniowych obiektu, takie jak: pęknięcia, zniekształcenia, zażużlenia, zmiany korozyjne i erozyjne.
 • Badanie elementów trudnodostępnych przy pomocy boroskopu czy wideoskopu.
 • Kontrola jakości wykonanych spoin.

Badania wizualne są podstawową metodą badawczą, która pozwala na wykrywanie nieciągłości powierzchniowych danego obiektu. Za pomocą nieuzbrojonego oka lub przyrządów optycznych o powiększeniach dochodzących do 20× wykrywane są pęknięcia, zniekształcenia, zażużlenia, zmiany korozyjne i erozyjne materiałów. Powierzchnie trudno dostępne bada się za pomocą takich urządzeń jak: boroskopy, fiberoskopy i wideoskopy. Badania wizualne przeprowadza się na różnych etapach produkcji i eksploatacji, podczas kontroli maszyn i urządzeń. Przykładem zastosowania badań wizualnych może być kontrola jakości wykonywanych spoin.

(Ultrasonic)

 • Wykrywanie pęknięć, zawalcowań, rozwarstwień, niespawów, porowatości i innych wad położonych w całej objętości badanego elementu.
 • Badania oparte na zjawiskach akustycznych (zapewnienie odpowiedniego sprzężenia akustycznego między głowicą a materiałem).
 • Przeznaczone do badań materiałów nieporowatych.
 • Badania wykonuje się podczas odbiorów, produkcji, kontroli końcowej lub okresowej podczas eksploatacji.

Badania ultradźwiękowe należą do najczęściej stosowanej grupy badań nieniszczących w praktyce przemysłowej. Pozwalają na wykrywanie pęknięć, zawalcowań, rozwarstwień, niespawów, porowatości i innych wad położonych w całej objętości badanego elementu. Badania UT wykorzystują zjawiska akustyczne. Istotną kwestią jest zapewnienie odpowiedniego sprzężenia akustycznego między głowicą a materiałem. W tym celu stosuje się środki sprzęgające. Specjalne głowice emitują fale ultradźwiękowe, które rozchodzą się po danym obiekcie dając sygnały przepuszczalne lub odbite od powierzchni lub nierówności. Fale te powracają następnie do głowicy i są przetwarzane przez komputer połączony z defektoskopem. Badania ultradźwiękowe mogą być wykonywane ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. Metodę tę stosuje się do badania materiałów nieporowatych. Badania UT wykonuje się podczas odbiorów, produkcji, kontroli końcowej lub okresowej podczas eksploatacji.

(Ultrasonic Thickness Measurement)

 • Wyznaczenie grubości danego elementu w miejscu pomiaru.
 • Badanie obiektów narażonych na wystąpienie procesów korozyjnych.
 • Pomiar czasu przejścia podłużnej fali ultradźwiękowej przez badany obiekt.
 • Główne zastosowanie: rurociągi.

Ultradźwiękowe pomiary grubości wykorzystują właściwości fal ultradźwiękowych. W oparciu o pomiar czasu przejścia podłużnej fali ultradźwiękowej przez badany obiekt możliwe jest wyznaczenie grubości danego elementu w miejscu pomiaru. Ultradźwiękowe pomiary grubości są szczególnie istotne w przypadku badania obiektów narażonych na wystąpienie procesów korozyjnych, a więc wszędzie tam, gdzie zmniejszenie grubości ścianek może mieć poważne konsekwencje dla danej konstrukcji, np. rurociągi i zbiorniki.

 • Określenie struktury metali i ich stopów.
 • Badania przeprowadzane bezpośrednio na obiekcie.
 • Określenie zmian materiałów pracujących w warunkach pełzania lub przy określaniu poprawności wykonania obróbki cieplnej.
 • Metoda dobierana indywidualnie w zależności od specyfiki badanego obiektu.

Celem badań metalograficznych jest określenie struktury metali i ich stopów. Badania mogą zostać przeprowadzone bezpośrednio na obiekcie. Powierzchnia poddawana analizie jest szlifowana i polerowana w celu uzyskania tzw. zgładu metalograficznego. Na tak przygotowany obszar nakładana jest następnie specjalna folia, która pozwala na wykonanie repliki odwzorowującej obraz struktury materiału. Tego typu badania są często wykorzystywane w celu określenia zmian materiałów pracujących w warunkach pełzania lub przy określaniu poprawności wykonania obróbki cieplnej.

Metodę dobiera się indywidualnie, w zależności od specyfiki badanego obiektu. Do wykrywania uszkodzeń stosuje się obecnie metody oparte na zjawisku emisji akustycznej oraz ultradźwiękowej, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchniowych fal Lamba w strukturach cienkościennych i płytowych.

 • Kontrola zgodności stosowanych materiałów z dokumentacją projektową.

Badania identyfikacyjne materiałów przeprowadza się w celu kontroli zgodności stosowanych materiałów z dokumentacją projektową. Badania te przeprowadza się poprzez wywołanie i identyfikację promieniowania charakterystycznego atomów. Analiza energetyczna otrzymanego widma pozwala na jakościową i ilościową charakterystykę materiałów zawartych w danym materiale.

 • Pomiar twardości jest podawany i analizowany na podstawie ultradźwiękowego odbicia fal (metodą UCI- Ultrasonic Contact Impedance).
 • Ocena stopnia degradacji materiałów, poprawności wykonania obróbki cieplnej materiałów lub jakości wykonywanych spoin.

Pomiary twardości są jedną z najczęściej stosowanych metod, które pozwalają na ocenę właściwości mechanicznych materiałów. W odróżnieniu od stacjonarnych twardościomierzy, w których twardość definiowana jest na podstawie optycznego pomiaru odcisków powstających poprzez wnikanie wgłębnika, w przenośnych twardościomierzach wykorzystuje się metodę UCI (Ultrasonic Contact Impedance). Specjalna sonda zakończona diamentowym wgłębnikiem, która jest wyposażona w pręt wibracyjny, jest wciskana w badany materiał. Pomiar twardości jest podawany i analizowany na podstawie ultradźwiękowego odbicia fal. Wykonanie pomiarów twardości może okazać się przydatne do oceny stopnia degradacji materiałów, poprawności wykonania obróbki cieplnej materiałów lub jakości wykonywanych spoin.

 • Metoda oparta na zjawisku włoskowatości.
 • Umożliwia wykrycie i umiejscowienie nieciągłości w badanym materiale (takich jak: pęknięcia, rozwarstwienia, zwalcowania, niespawy).
 • Metoda stosowana podczas odbioru, produkcji, kontroli lub konserwacji. Przeprowadza się je dla całych powierzchni lub tylko lokalnie.
 • Metody tej nie wykorzystuje się do badania materiałów porowatych.

Badania penetracyjne pozwalają na wykrywanie powierzchniowych wad materiałów takich jak: pęknięcia, rozwarstwienia, zawalcowania, niespawy. Metoda ta opiera się na zjawisku włoskowatości, a więc na wnikaniu cieczy do wąskich i trudno dostępnych obszarów, i wypełnianiu ich. Stosowane penetranty mają za zadanie wnikać w otwory powierzchniowe. Po upływie odpowiedniego czasu nadmiar penetranta jest usuwany z powierzchni pozostając jedynie w otworach. Dzięki zastosowaniu odpowiednich wywoływaczy i dodatków fluoroscencyjnych możliwe jest wykrycie i umiejscowienie obecnych nieciągłości. Badania penetracyjne stosowane są podczas odbioru, produkcji, kontroli lub konserwacji. Przeprowadza się je dla całych powierzchni lub tylko lokalnie. Metody tej nie wykorzystuje się do badania materiałów porowatych.

 • Metoda pozwalającą na wykrywanie powierzchniowych nieciągłości materiału i stosunkowo dużych, położonych blisko powierzchni wad podpowierzchniowych.
 • Metoda wykorzystuje zjawisko rozproszenia pola magnetycznego.
 • Mogą być stosowane na różnych etapach produkcji i eksploatacji, dla całej powierzchni lub miejscowo.
 • Metoda ta wykazuje większą czułość niż badania penetracyjne.
 • Ten rodzaj badań może być stosowany dla materiałów ferromagnetycznych.

(Magnetyczna Pamięć Metalu)

 • Rejestracja i analiza rozkładu magnetycznych pól rozproszonych powstających w strefach koncentracji naprężeń.
 • Wykorzystuje naturalne namagnesowanie.
 • Wykrywanie defektów struktury.
 • Strefy koncentracji naprężeń ujawnione zostają w czasie rzeczywistym.
 • Wykrywanie wad połączeń spawanych.

(Bezkontaktowa Magnetyczna Diagnostyka)

 • Ocena stanu technicznego całego odcinka rurociągu/gazociągu bez konieczności jego odkopywania.
 • Najszybsza znana metoda do diagnostyki rurociągów bez konieczności ich opróżniania i wyłączania z eksploatacji na czas przeprowadzania badań.
 • Budowa niezbędnych rusztowań.
 • Demontaż/montaż i utylizacja izolacji w punktach modernizowanych.
 • Dostawa, wymiana na nowe oraz konserwacja elementów wymienionych.
 • Pomodernizacyjna regulacja zamocowań.
 • Opracowanie dokumentacji poprojektowej.

Jednym z obszarów działalności Spółki jest produkcja konstrukcji stalowych, które są wykonywane na potrzeby własnych realizacji, jak również dla klientów zainteresowanych małymi konstrukcjami stalowymi. Dzięki wysoce zmodernizowanej hali produkcyjnej jesteśmy w stanie stworzyć dla Państwa projekt wykonawczy (np. tulei, wału, kosza obciążnikowego), wykonać go, a na końcu zamontować w wyznaczonym miejscu. Ponadto zakres naszych usług obejmuje łączenie konstrukcji poprzez metodę spawania według następujących metod:

 • Spawanie MIG/MAG
 • Spawanie TIG
 • Spawanie MMA
 • Spawanie plazmą

Nasz system do monitorowania obiektów infrastruktury krytycznej oparty jest na innowacyjnej technologii światłowodowej i dwóch systemach pomiarowych: punktowych czujnikach FBG (Fiber Bragg Grating), liniowych czujnikach Rayleigha, które charakteryzują się:

 • iskrobezpieczeństwem,
 • brakiem konieczności kalibracji,
 • długim cyklem życia (do 20 lat),
 • możliwością szeregowego łączenia poszczególnych punktów pomiarowych na jednym światłowodzie,
 • redukcją okablowania w stosunku do czujników tensometrycznych.

W zależności od indywidualnej konstrukcji danego obiektu czujniki bazujące na technologii światłowodowej (FBG i Rayleigh) są montowane bezpośrednio do wybranych elementów konstrukcyjnych i pozwalają na pomiar takich parametrów wytężenia konstrukcji jak: odkształcenie, naprężenie, przemieszczenie oraz temperatura z mikrometryczną dokładnością.

Dodatkowo system może automatycznie powiadamiać odpowiednie służby obiektu w przypadku przekroczenia ustalonych krytycznych wartości progowych.

Ponadto Spółka dysponuje wysokotemperaturowym systemem do pomiaru naprężenia i temperatury o długiej żywotności oparty na światłowodzie jednomodowym (SM), używany w środowiskach do 1000 °C. Przeznaczone do monitorowania odkształceń, naprężenia i temperatury od 1 do 1000 punktów/1 m włókna w trudnych warunkach. Przeznaczony do elektrowni, obiektów jądrowych, ropy i gazu, lotnictwa, kolei, inżynierii lądowej oraz geotechnicznej, dróg i zaawansowanych pojazdów, kół zębatych, statków morskich i jachtów wyścigowych, turbin i konstrukcji wiatrowych, rurociągów, procesów przemysłowych i laboratoriów badawczych na całym świecie.

Zastosowanie czujników światłowodowych do monitorowania obiektów infrastruktury krytycznej: torowiska, mosty, wiadukty, przejścia podziemne, kładki dla pieszych, transport bliski (np. suwnice), gazociągi, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe, górotwory, elementy kotłów energetycznych, których praca dochodzi do 1000°C.

Cel pomiarów:

 • pomiar odkształcenia elementu zlokalizowanego na niestabilnym gruncie,
 • odbiór konstrukcji przed jej dopuszczeniem do eksploatacji po zakończeniu budowy,
 • ocena nośności konstrukcji już istniejących i eksploatowanych od pewnego czasu, do których istnieją wątpliwości związane z ich stanem technicznym,
 • badania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych,
 • potrzeba zwiększenia nośności konstrukcji,
 • pomiar odkształcenia w temperaturach ekstremalnych (do 1000 °C).

Wysokotemperaturowy system pomiaru naprężenia i temperatury HT-FOL o długiej żywotności oparty na światłowodzie jednomodowym (SM), który może być używany w środowiskach do 1000 ° C, do monitorowania odkształceń, naprężenia i temperatury od 1 do 1000 punktów / 1 m włókna w trudnych warunkach. Przeznaczony do elektrowni, obiektów jądrowych, ropy i gazu, lotnictwa, kolei, inżynierii lądowej i geotechnicznej, dróg i zaawansowanych pojazdów, sprzętu sportowego, statków morskich i jachtów wyścigowych, turbin i konstrukcji wiatrowych, rurociągów, procesów przemysłowych i laboratoriów badawczych na całym świecie. Przeznaczony do zastosowań do 1000 stopni Celsjusza. Liniowość temperatury i odkształcenia sprawia, że pomiar jest najbardziej precyzyjny i powtarzalny na świecie. Ochrona przed wysoką temperaturą. Czujnik naprężenia i temperatury HT-FOL jest pokryty / zabezpieczony odpornymi na ciepło złotymi powierzchniami. Doskonale nadaje się do systemów czujników optycznych, które są wymagane do pracy w środowiskach o temperaturze do 1000 °C, idealnie równoważąc koszty, wydajność i niezawodność w celu tworzenia atrakcyjnych rozwiązań komercyjnych. Dostępny jako czujnik liniowy do 2000m , lub czujnik jednopunktowy lub jako matryca wielopunktowa. Dobrze nadaje się do projektów, które obejmują potrzebę monitorowania odkształceń i naprężenia w wysokich temperaturach w kluczowych dyskretnych lokalizacjach lub do pomiaru temperatur rozłożonych w wielu punktach. Numer zgłoszenia patentowego: P.435785.

Certyfikaty

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI – ISO 9001:2015 – 1576/S/2023

TUV THÜRINGEN POLSKA – CERTIFICATE OF CONFORMITY OF FACTORY
PRODUCTION CONTROL
EN 1090-1:2009+A1:2021
2827-CPR-PW01-1-1246- 0207.22.00

TUV THÜRINGEN POLSKA – THE CERTIFICATION BODY TUV THÜRINGEN
POLSKA Sp. z o.o
PN-EN ISO 3834-2:2021-09
EN ISO 3834-2:2021
TTP-PW02-1-1246-0233.22.00

Partnerzy

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl

Wybierz sprawdzone rozwiązania

Poszukujesz partnera biznesowego, który będzie miał wiedzę i doświadczenie potrzebne do osiągnięcia Twoich celów? Nasz zespół jest gotowy do działania! Dzięki doświadczeniu w branży oraz ciągłemu poszerzaniu naszych kompetencji, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania, które spełnią Twoje oczekiwania. Razem z nami osiągniesz sukces!

Wiedza

Doświadczenie

Zespół