Ostatnia realizacja

Iskrobezpieczne sensory FORBS

Z dniem 2 października 2022, Grupa Alioth, działając we współpracy z DSI-Sandvik Undergound wprowadziła w rejonie eksploatowanych ścian kopalni węgla kamiennego grupy PGG, światłowodowy system monitorowania naprężenia górotworu oparty na unikatowych czujnikach FORBS (Fiber Optic Rock Bolts System) opracowanych i opatentowanych przez grupę Alioth (zgłoszenie patentowe No. P.442438 zgłoszenie wzoru użytkowego W.131019).
Iskrobezpieczne sensory FORBS zainstalowano w strzałce chodnika ścianowego w rejonie eksploatowanej ściany wydobywczej węgla kamiennego na poziomie 500. Siatka sensorów FORBS połączona kablem światłowodowym z analizatorem i rejestratorem danych pozwala na prowadzenie ciągłego monitoringu zachowania mas skalnych (24H7) wraz z bieżącą wizualizacją danych pomiarowych z każdej kotwy na ekranie komputera dla osób odpowiedzialnych za bezpieczną eksploatacją wyrobiska.
Do grona osób zainteresowanych ciągłym pomiarem mas skalnych znajdujących się bezpośrednio nad obudową łukową chodnika ścianowego zalicza się: dział tąpań i obudowy, dział energomechaniczny, dział geologiczny wraz z dyrektorem kopalni na czele.
Światłowodowy system pomiarowy zachowania się mas skalnych oparty na czujnikach FORBS pozwala uzyskać informację o zjawiska geologicznych zachodzących na odległość do 2,5m od miejsca zakotwienia.

.

System ten pozwala na:

  • pomiar i wizualizację sił działających na istniejącą obudowę chodnika/komory,
  • pomiar do wartości nośności kotwy wynoszącej 250-300[kN] w zależności od rodzaju zastosowanej kotwy pomiarowej,
  • wskazanie momentu przekroczenia granicy sprężystości zastosowanych kotwi pomiarowych
  • podjęcie decyzji o konieczności „dokotwienia” newralgicznego obszaru,

Dzięki naszemu unikatowemu systemowi pracownicy kopalni mogą monitorować ruchy górotworu z poziomu powierzchni. Skutkuje to bezprecedensowym wzrostem bezpieczeństwa pracy – dozór kopalni na bieżąco może śledzić zachowanie się mas skalnych w wyrobisku, podejmować natychmiastowe działania związanie w wycofaniem pracowników z rejonów o przekroczonych parametrach wytrzymałościowych obudowy kotwiowej, kotwiowo-łukowej czy łukowej wyposażonej w dodatkowe czujniki FORBS.

Cieszymy się, że wprowadzone przez nas, bezkonkurencyjne rozwiązanie pomiarowe ma szansę przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracy osób znajdujących się w newralgicznych rejonach kopalni.

Pozostałe realizacje

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu na rynek naszej najnowszej innowacji – systemu pomiaru odkształcenia i temperatury FOLLMS – czujnika wysokotemperaturowego! Ten najnowocześniejszy system jest oparty na światłowodzie jednomodowym (SM) i jest przeznaczony do stosowania w najbardziej wymagających środowiskach – w zakresie temperatur do 1000°C. 

System FOLLMS umożliwia monitorowanie odkształcenia, naprężenia i temperatury w zakresie od 1 do 1000 punktów na metr włókna. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla wielu branż, w tym elektrowni, obiektów jądrowych, ropy naftowej i gazu, przemysłu lotniczego, kolejowego, inżynierii lądowej i geotechnicznej, dróg, i zaawansowanych pojazdów, sprzętu wydajności, statków morskich i jachtów. 

Nasi klienci mogą oczekiwać niezawodnych i dokładnych pomiarów nawet w najtrudniejszych warunkach. Jesteśmy dumni z wprowadzenia tej najnowocześniejszej technologii na rynek i jesteśmy pewni, że zrewolucjonizuje ona sposób, w jaki monitorujemy i analizujemy dane w środowiskach wysokotemperaturowych.  

Z początkiem 2023 roku Spółka Alioth Engineering podpisała umowę na modernizację kolejnych bloków energetycznych w Elektrowni ENEA Wytwarzanie Świerże Górne. Tym razem zajmiemy się pracami serwisowo-remontowymi bloku K2, K7 i K9.

Dzięki pracy naszych inżynierów przygotujemy powierzchnię do badań nieniszczących, odtworzymy powłoki antyerozyjne oraz zajmiemy się regulacją zawieszeń kotłów.

Od dnia 19.12 2022 Spółka Alioth Engineering może pochwalić się wdrożeniem normy PN-EN ISO 3834-2:2021-09 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnej z EN 1090-1:2009+A1:2011.

Decyzją audytorów z TUV Thuringen Polska spełniamy wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych oraz stalowych elementów konstrukcyjnych spawanych w klasie wykonania do EXC 4. Zapraszamy do współpracy.

Praca naszych fachowców nie kończy się na granicach województwa Mazowieckiego.

W ostatnich miesiącach wspieraliśmy remont walczaków zakładu celulozowo-papierniczego w Kwidzynie, ponadto wspieraliśmy naszego konsorcjanta w pracach NDT dla znaczącego na europejskim rynku producenta papierów do produkcji tektury falistej w Świeciu.

Spółka Alioth Engineering ukończyła modernizację kolejnego bloku energetycznego w Elektrowni ENEA Wytwarzanie Świerże Górne. Tym razem zajęliśmy się pracami serwisowo-remontowymi bloku K6.

Dzięki pracy naszego wykwalifikowanego zespołu udało nam się z sukcesem przygotować powierzchnię do badań nieniszczących, odtworzyć powłoki antyerozyjne na wentylatorach młynowych oraz naprawić główne elementy konstrukcyjne kotła.

Prace remontowo-modernizacyjne na bloku K10 w Elektrowni ENEA Świerże Górne zakończone. Pierwszy kwartał roku 2022 minął na przygotowaniu do kolejnego rozruchu jednego z kotłów parowych w elektrowni.

Dokonano przygotowania powierzchni do badań, regulacji zawieszeń, napraw zamocowań głównych elementów konstrukcyjnych.

Konsorcjum firm Alioth Engineering oraz Polskiej Akademii Nauk wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie projektu o nazwie „Innowacyjna metoda pomiaru odkształcenia i rzeczywistego poziomu naprężenia elementów pracujących w warunkach podwyższonej temperatury przy zastosowaniu punktowych i liniowych czujników światłowodowych” w ramach konkursu TANGO V.

TANGO jest to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, które odpowiada na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

Wniosek został złożony w czerwcu tego roku i przeszedł pozytywnie pierwsze etapy oceny. Na ostateczne wyniki poczekamy do lutego 2022. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 zł.

Po miesiącu intensywnych prac na rzecz Elektrociepłowni w Łodzi nasza spółka zakończyła regeneracje wężownic przegrzewacza pary III stopnia. Prace polegały na oczyszczeniu powierzchni, nałożeniu warstwy metalu poprzez metalizację natryskową oraz pokrycie powłoki farbą uszczelniającą. Wszystkie czynności zostały wykonane z zachowaniem najwyższych standardów technicznych oraz materiałowych.

Wspólnie z Instytutem Energetyki- Instytut Badawczy zakończyliśmy prace nad modernizacją głównych elementów kotła K1 OP-650 w Elektrowni znajdującej się w Ostrołęce.

Prace polegały na przygotowaniu powierzchni do badań NDT, w tym badania nieniszczące w części maszynowej. Ponadto wykonaliśmy regulację zawieszeń kotła oraz wszystkich głównych elementów bloku K-1 OP-650.

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami

+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl
+48 22 247 83 69
+48 22 878 76 15
office@aliothgroup.pl